نکات دیگر در مورد محور حرکت

تاکنون، دغدغه ی اولیه ی ما در مورد نمایش نحوه ی تشخیص نقطه ی پایانی برای هر فرمان حرکت بوده است. همانطور که مشاهده شد، انجام این کار نیازمند درک سیستم مختصات قائم الزاویه می باشد. اگر چه برنامه نویس دغدغه های دیگری مانند نوع حرکت (سریع، خط مستقیم، دایره ای و…) و نرخ حرکت نیز دارد که در
مفهوم کلیدی شماره ۳ مورد بحث قرار می گیرد.

نحوه عملکرد دستگاه – برنامه CNC

تقریبا کلیه ی کنترلهای CNC (کنترلر cnc)کنونی به جز کنترلهای خاص محاوره ای از یک فرمت آدرس کلمه ای برای برنامه نویسی استفاده می کنند. منظور از فرمت آدرس کلمه ای این است که برنامه CNC از فرامین شبه جمله ای تشکیل شده است. هر فرمان از لغات CNC تشکیل شده است. هر لغت CNC دارای یک آدرس حرفی و ارزش عددی است. آدرس حرفی ( X,Y,X, etc ) نوع لغت و ارزش عددی ، ارزش لغت را به کنترل اعلام می نماید. مانند لغات و جملات در زبان انگلیسی، کلمات در فرامین CNC به ماشین CNC آنچه هم اکنون باید انجام گیرد را می گویند.

یک قیاس مناسب برای آنچه در یک برنامه CNC (کنترلر cnc)روی می دهد در هر دستور العمل پله به پله یافت می شود.به عنوان مثال، شما تعدادی بازدیدکننده از شهر دیگری دارید که برای بازدید شرکت شما آمده اند. لازم است راهنمایی های لازم برای رسیدن از فرودگاه تا محل شرکتتان را بنویسید. برای این کار، ابتدا باید این مسیر را تجسم نمایید. در مرحله بعدی، یک دستورالعمل را یادداشت نمایید. شخصی که راهنماییهای شما را دنبال می کند، مرحله اول و سپس مراحل بعدی را تا رسیدن به محل شما انجام می دهد.

در حالت مشابه، یک برنامه نویس دستی CNC باید توانایی تجسم عملیات ماشین کاری که میبایست در طول اجرای برنامه انجام شود را داشته باشد. سپس در دستور پله به پله ، برنامه نویس یک سری فرامین را صادر می کند که ماشین بر طبق آن عمل می کند.

شخصی که می خواهد بهترین مسیر برای مسافرت را انتخاب می کند، باید توانایی تصور راه را داشته باشد. بنابراین برنامه نویس CNC نیز باید قابلیت تصور حرکاتی که دستگاه CNC قبل از بهبود موفق یک برنامه انجام می دهد را داشته باشد. بدون توانایی تجسم، برنامه نویس قادر به بهبود صحیح حرکات در برنامه نخواهد بود. به همین دلیل ماشین ساز ها بهترین کاربران CNC هستند. یک ماشین ساز با تجربه باید قادر باشد تا به آسانی هر عملیات ماشین سازی که اتفاق میفتد را تصور کند.

همانطور که هر راهنمای سفر مختصر از یک جمله تشکیل می شود، هر دستورالعمل داده شده در هر برنامه CNC از یک دستور تشکیل می شود و همانطور که جمله راهنمای سفر از کلمات تشکیل شده، فرمان CNC از کلمات CNC تشکیل شده است.

شخصی که راهنمای سفر شما را دنبال می کند، با صراحت آنها را اجرا می نماید. اگر اشتباهی در تنظیم دستورالعملهایتان مرتکب شده باشید، آن شخص شرکت شما را گم می کند. به طرز مشابه، ماشین CNC یک برنامه CNC را صراحتا اجرا می نماید. اگر اشتباهی در برنامه وجود داشته باشد، ماشین CNC درست عمل نمی کند.

Program:

(O0001 (Program number

(N005 G54 G90 S400 M03 (Select coordinate system, absolute mode, and turn spindle on CW at 400 RPM

(N010 G00 X1. Y1. (Rapid to XY location of first hole)

(N015 G43 H01 Z.1 M08 (Instate tool length compensation, rapid in Z to clearance position above surface to drill, turn on coolant

(N020 G01 Z-1.25 F3.5 (Feed into first hole at 3.5 inches per minute

(N025 G00 Z.1 (Rapid back out of hole

(N030 X2. (Rapid to second hole

(N035 G01 Z-1.25 (Feed into second hole

(N040 G00 Z.1 M09 (Rapid out of second hole, turn off coolant

(N045 G91 G28 Z0 (Return to reference position in Z

(N050 M30 (End of program command

ابتدا کنترل اولین فرمان در برنامه را خوانده، تفسیر و اجرا می کند سپس سراغ فرمان بعدی می رود. کنترل به اجرای برنامه در یک دستور متوالی ادامه می دهد. مجددا به شباهت هر دوره دستورالعمل پله به پله توجه نمایید.

ادامه مقاله

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *