مطالب توسط barman

اسپیندل اورینت

 راهکار پیشنهادی برای کاربردهای Tool change استفاده از اینورتر INVT سری GD35 است. این اینورتر قابلیت کنترل موتور القایی در مد کنترلی Position را تنها با نصب یک انکودر در انتهای موتور دارا است. سری اینورترGD35  از توانایی کنترل اسپیندل اورینت در ۴ Position متفاوت برخوردار است . برای اطلاعات تکمیلی گروه ۲۲ از دفترچه […]

آموزش تنظیمات تیونینگ

اتوتیونینگ اتوتیونینگ: شناسایی پارامترهای موتور از قبیل مقاومت و اندوکتانس روتور و استاتور جهت کنترل بهتر موتور در مود وکتور فرمان استارت استپ باید از روی keypad انجام شود(P00.01=0) مدت زمان ACC وDEC نباید کم باشد.(موتورهای بزرگتر مقدار بیشتر)(P00.11 & p00.12) پارامترهای پلاک موتور تنظیم شود.(P02.00 – P02.05) برای اجرای اتوتیونینگ بهتر، شافت موتور باید […]