مطالب توسط barman

درباره اینورتر بیشتر بدانید

ممکن است خیلی از مردم در مناطقی که از برق شهری به دور هستند و دسترسی ندارند دچار مشکل شده باشند اما این موضوع م راه حلی دارد و این راه حل استفاده از دستگاه اینورتر است زیرا کاربرد این دستگاه تبدیل برق باطری ماشین به برق ۲۲۰ ولت شهری است البته این دستگاه در […]

اسپیندل اورینت

 راهکار پیشنهادی برای کاربردهای Tool change استفاده از اینورتر INVT سری GD35 است. این اینورتر قابلیت کنترل موتور القایی در مد کنترلی Position را تنها با نصب یک انکودر در انتهای موتور دارا است. سری اینورترGD35  از توانایی کنترل اسپیندل اورینت در ۴ Position متفاوت برخوردار است . برای اطلاعات تکمیلی گروه ۲۲ از دفترچه […]

آموزش تنظیمات تیونینگ

اتوتیونینگ اتوتیونینگ: شناسایی پارامترهای موتور از قبیل مقاومت و اندوکتانس روتور و استاتور جهت کنترل بهتر موتور در مود وکتور فرمان استارت استپ باید از روی keypad انجام شود(P00.01=0) مدت زمان ACC وDEC نباید کم باشد.(موتورهای بزرگتر مقدار بیشتر)(P00.11 & p00.12) پارامترهای پلاک موتور تنظیم شود.(P02.00 – P02.05) برای اجرای اتوتیونینگ بهتر، شافت موتور باید […]