کارت رله در مدلهای مختلف، محصول دیگری از شرکت بارمان اتوماسیون می باشد.